image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Umiestnenie

 

Je celkom zjavné, že lávka medzi Považským Podhradím a Považskou Teplou má svoje prirodzené miesto. Umožňuje pestrú turistickú trasu z Kostoleckej tiesňavy, Bosman, Veľkého Manína, Manínskej tiesňavy cez Váh, so zastávkou na Považskom hrade, Podhradských lúkach až na Klapy. Okrem turistov slúži lávka aj domácim a železničná a autobusové zastávky, športoviská, obchody a pohostinstvá obohatia život v dedinách.

 

 

2023  Lávka cez Váh  -  Považské Podhradie