image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

O projekte

 

Cieľom projektu je vybudovať trvalé premostenie spájajúce Považské Podhradie a Považskú Teplú. Prirodzená väzba medzi dedinami má svoju históriu a možnosť prejsť suchou nohou túto linku len umocní. Takéto dielo umožní výrazne kratšiu cestu turistom aj domácim.

Lávka cez Váh je pomerne malé inžinierske dielo avšak značného regionálneho významu. Nespája len dve obce, ale jej realizácia bude mať pozitívny dopad na širšie okolie, jeho obyvateľov aj jeho návštevníkov. Jednoduché prepojenie pre peších a cyklistov zvýši návštevnosť pamiatok a bezpochyby pridá atraktivite regiónu. Prínos pre rozvoj turizmu má priamy efekt na oživenie lokálnej ekonomiky.

foto01
foto01 foto01
foto02
foto02 foto02
foto03
foto03 foto03
foto04
foto04 foto04
foto05
foto05 foto05
perspektíva 1
perspektíva 1 perspektíva 1
perspektíva 2
perspektíva 2 perspektíva 2

Pre štúdiu bol vypracovaný odhad rozpočtu a cena za lávku sa pohybuje v rozmedzí ceny za niekoľko rodinných domov. Na rozpočte sa bude podieľať niekoľko strán. Podstatná časť zdrojov sa bude čerpať z Rozvojových fondov Európskej Únie a rozpočtu mesta Považská Bystrica. Projekt by mohol byť zaujímavý aj pre miestne firmy a združenia a časť nákladov by mohla byť hradená z ich investícií. Bude tiež vyhlásená verejná zbierka, touto formou budú môcť prispieť aj občania.

Lávku je možné zrealizovať aj v obodbí troch rokov. Opäť to závisí od okolností a dobrej vôľe všetkých zainteresovaných.

2023  Lávka cez Váh  -  Považské Podhradie