image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Šťastný nový rok 2013

Po dlhšej pauze sa dali veci znova do pohybu. Vedenie obce v tomto smere nevykazuje prílišnú aktivitu a projekt sa výrazne neposunul. Lamentovať, že “nie sú peniaze” nepomôže. Okrem toho je nám všetkým jasné, že najprv tie peniaze treba zohnať a potom bude lávka.

Nič to za to, skúšame o dom ďalej. Na meste je výbor, kde sa zaoberajú cestovným ruchom a turistikou. Štúdiu sme poslali pánovi Hamarovi (vedúci kancelárie primátora) a zaujala ho. Odpovedal nám:

“ V súčasnosti prebieha schvaľovanie národnej stratégia rozvoja cykloturistiky, ktorá by mala umožniť budovanie cyklotrás z eurofondov a následne by sme chceli aj našom regióne vypracovať nejakú koncepciu a postupne ju realizovať.”

Lávka môže byť súčasťou tejto stratégie, čo je povzbudivé. Pán Hamar tiež podotkol, že “to určite bude proces na mnoho rokov.” To nás teší menej, ale nevzdávame sa!

2023  Lávka cez Váh  -  Považské Podhradie